Usługi

Świadczymy usługi doradcze w następujących obszarach:

  • optymalizacja kosztów zakupowych w kategoriach produkcyjnych i nieprodukcyjnych
  • zarządzanie procesami i organizacją zakupową
  • doradztwo w obszarze energii elektrycznej 
  • doradztwo logistyczne